Het begin

De Ouwe Tol is een zorgboerderij aan de rand van Bergen op Zoom, richting Hoogerheide.

De naam komt voort uit de locatie waar de boerderij gevestigd is. Van oudsher heet deze buurtgemeenschap De Ouwe Tol.

Het initiatief voor het starten van de zorgboerderij komt van Emmy Franken en Lizet van Meel. Emmy is WMO consulente en Lizet is werkzaam als wijkverpleegkundige in de
thuiszorg.

In 2015 is Emmy samen met haar gezin op deze landelijke plek tegenover de bossen komen wonen.

Met een tuin van 7500m2 is dit een uitstekende plek om onder begeleiding aan de slag te gaan. Hierbij kan je denken het werken in de tuin, met de dieren, iets creatiefs maken, te wandelen en om te koken met producten uit eigen tuin.

We willen ook graag samen met jullie verder met het ontwikkelen van de moestuin en het aanpassen van de dierenverblijven. En natuurlijk is er ook altijd ruimte voor eigen ideeën en inbreng.

Verspreid over het terrein zijn zitjes gecreëerd. Voor rust is het mogelijk om een plekje te zoeken bij de grote vijver of in de mini boomgaard.

De ochtend starten we gezamenlijk met een bakje koffie of thee en tussen de middag genieten we samen van de lunch.

Wie zijn wij?

Emmy

In 2015 ben ik hier samen met mijn gezin op deze landelijke plek tegenover de bossen komen wonen. Na veel opknappen en verbouwen kwamen er ook steeds meer dieren bij. Het idee van het starten van een kleinschalige dagbesteding aan huis is in 2017 gaan groeien. Het verder gaan uitdenken van de plannen maakte me alleen maar enthousiaster.

Mijn werk als WMO consulente (binnen de regio Zeeland) vind ik ontzettend leuk, vooral de huisbezoeken en het voeren van het keukentafelgesprek. Het samen kijken naar de mogelijkheden, kansen en onmogelijkheden, het opstellen van de doelen en het evalueren van de ingezette zorg blijft een mooi proces. Op deze manier proberen we de mensen weer
mee te laten doen in de maatschappij op de manier die bij hun past.

Hoewel ik de huisbezoeken, het indiceren van zorg, het meedenken met de klant ontzettend leuk vind, zou ik zo graag ook de stappen erna willen uitvoeren. Daarmee bedoel ik het daadwerkelijk uitvoeren van het dagbesteding en / of begeleidingstraject samen met de klant. Het werken aan de doelen, het luisteren naar wat er speelt en wat nodig is. Eigenlijk samen met de klant het avontuur aangaan en zorgen dat ze steviger terug in de maatschappij komen te staan richting de toekomst.

Lizet

Ik werk al sinds 1994 in de zorg in verschillende functies en werkvelden (ziekenhuis, ggz, gehandicaptenzorg, verpleeghuis en thuiszorg) en vind dit nog steeds heel erg mooi werk om te doen. Iedere dag kom ik in de praktijk tegen dat er behoefte is aan kleinschalige zorg en dagbesteding waarbij nog ruimte is voor echte aandacht en contact. Onze zorgboerderij is hierin een waardevolle aanvulling denk ik.

Ik vind het een mooie uitdaging om met deze vorm van dagbesteding een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de deelnemers. (bevorderen zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale contacten ed.)

 

Missie en Visie

De dagbesteding die wij aanbieden is ontspannen, kleinschalig, huiselijk, laagdrempelig en  middenin de natuur.
Het terrein is toegankelijk voor rollator en scootmobiel.

Onze visie is
Door structuur te bieden en vertrouwen te geven, ervoor te zorgen dat ieder op zijn eigen manier kan deelnemen aan de samenleving en zichzelf kan zijn.

Onze Missie
Iedereen doet mee!
We zorgen voor elkaar!

 

Methodiek

Binnen onze zorgboerderij werken wij volgens de methodiek oplossingsgericht
werken.

Wij zijn ervan overtuigd dat elk situatie/probleem mogelijkheden biedt voor het
vinden van eigen oplossingen.

Dit is voor ons het vertrekpunt van het oplossingsgericht werken, een methode voor
onze doelgroep bij wie het eigen oplossend vermogen soms tekortschiet. Het doel is
om onze deelnemers in staat te stellen op hun eigen manier en samen met mensen
uit hun eigen omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

Wij proberen binnen onze dagbesteding in de dagelijkse praktijk met onze
deelnemers:
– De eigen kracht te versterken en te vergroten.
– De regie zoveel mogelijk bij zichzelf te laten.
– Ze te activeren in plaats van compenseren.

Op deze manier wordt de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de deelnemers
hersteld en vergroot.
Dit draagt op een positieve manier bij aan het welzijn van de deelnemers.